รับปริญญา

รับถ่ายภาพบัณฑิตทุกสถาบัน ทั้งวันซ้อม และวันรับปริญญา เพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจำที่มีคุณค่า

error: Content is protected !!